You are interested in original copy of this book:

  • Translit:

    Izvestiya o voennykh deystviyakh rossiyskoy armii protiv frantsuzov 1812 goda
  • SKU:

    20a2ec46c21fa44c

Your contact information: