You are interested in original copy of this book:

  • Translit:

    Dopolnitel"nyy akt, mezhdu ikh velichestvami imperatorom vserossiyskim i korolem prusskim, zaklyuchennyy v S. Peterburge 7/19 dekabrya 1818 goda
  • SKU:

    8d8d0134b47bdb47

Your contact information: