Serdechnyy vostorg na vysokotorzhestvennyy den
 • Translit

  Serdechnyy vostorg na vysokotorzhestvennyy den" vsenarodnago prazdnovaniya pri sluchai proizvedeniya narodnykh slavenoserbskikh pedagogicheskikh uchilishch na vsevysochayshee povelenie ego imperatorskago velichestva Frantsa I. ego vysokoblagorodiem gospodinom Uroshem Nestorovichem kral: sovetnikom, i vyshnim narodnykh uchilishch grekonsunitskago zakona nadziratelem, v koronalnom grade Svyatoandrei 1812-go goda mesyatsa septemvria 8-go dne ustanovlennykh

 • Eng:

  Heartwarming delight on the very solemn day of the national celebration of the establishment of the Slaveno-Serbian national pedagogical schools at the highest command of His Imperial Majesty Franz I. His noble lord Uroš Nestorović stole: the counsellor, and the superior public schools of Greek law, by the warden, in the coronal city of Sviatoandrei in 1812 of the septemvria of the 8th day
 • Author:

  YakShich G.
 • Year:

  1813
 • Availability:

  Print on demand

  This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received

Details

 • SKU:

  8d874526ad0f11ba

Please feel free to request a detailed description. Short description: YakShich G. Heartfelt delight on the very solemn day of the national celebration of the establishment of the Slaveno-Serbian national pedagogical schools at the highest command of His Imperial Majesty Franz I. His noble lord Uroš Nestorović stole: the councillor, and the superior of the Greek popular schools of Greek law, the ward, in the coronal city of Svitoandrei in 1812 of the septemvria of the 8th day established. Publisher: University of Kralevo, Ungarskaya. Bodin, 1813. In Russian. SKU8d874526ad0f11ba.

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.

Reprint in black & white from the original edition. No changes have been made to the original text. The work may contain library stamps and other notations. Hardcover (other binding may be available upon request).

The original edition may also be available - feel free to contact us to request availability of the original edition of this book.

You recently viewed

View more