Po Vysochayshemu poveleniyu:1) vsepoddanneyshiya zhaloby, zheny General-Leytenanta Deban-Skorotetskoy. zheny Podpolkovnika Neuman, Kollezhskago Registratora bylina i pomeshchikov Pongovskago i Verzhbitskago, na reshenie Obshchago Sobraniya 4, 5 i Mezhevago Departamentov Pravitel
 • Translit

  Po Vysochayshemu poveleniyu:1) vsepoddanneyshiya zhaloby, zheny General-Leytenanta Deban-Skorotetskoy. zheny Podpolkovnika Neuman, Kollezhskago Registratora bylina i pomeshchikov Pongovskago i Verzhbitskago, na reshenie Obshchago Sobraniya 4, 5 i Mezhevago Departamentov Pravitel"stvuyushchago Senata, po delu o publichnoy prodazhe imeniya pomeshchika Galetskago; 2) podlinnoe po semu delu proizvodstvo

 • Eng:

  In accordance with the Supreme Ordinance: 1) the supreme complaint, made by the wife of Lieutenant General Deban-Skorotetskaya, the wife of Lieutenant Colonel Neuman, the Collegial Registrar of the Registrar, and the landowners of Pongovskaya and Verzhbitskaya, against the decision of the General Assembly 4, 5 and Mezhevago Departments of the Government Senate, in the case of the public sale of the name of the landowner of Galeckago; 2) the true proceedings in this case
 • Author:

  n/a
 • Year:

  1864
 • Availability:

  Print on demand

  This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received

Details

 • SKU:

  a248edeb6181471

Please feel free to request a detailed description. Short description: According to the Supreme Order: 1 the supreme complaints of the wives of Lieutenant General Deban-Skorotetskaya, the wife of Lieutenant Colonel Neumann, the Collegial Registrar of Bylin and the landowners of Pongovskaya and Verzhbitskaya, against the decision of the General Assembly of the 4th, 5th and Mezhevago Departments of the Government Senate, in the case of the public sale of the name of the landowner of Galecki; 2 the genuine proceedings in this case. 1864. In Russian. SKUa248edeb6181471.

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.

Reprint in black & white from the original edition. No changes have been made to the original text. The work may contain library stamps and other notations. Hardcover (other binding may be available upon request).

The original edition may also be available - feel free to contact us to request availability of the original edition of this book.

You recently viewed

View more