Izliyanie serdets, kotorym Svyateyshago pravitel
 • Translit

  Izliyanie serdets, kotorym Svyateyshago pravitel"stvuyushchago Sinoda chlenu, velikomu gospodinu, vysokopreosvyashchenneyshemu Platonu, mitropolitu moskovskomu i kolomenskomu, Svyato-Troitskiya Sergievy lavry svyashchenno-arkhimandritu, ordenov sv. Apostola Andreya i sv. Aleksandra Nevskago kavaleru, mudromu direktoru i protektoru svoemu, v den" tezoimenitstva ego vysokopreosvyashchenstva, vo blagodarstvennom khvalenii vseuserdneyshe privetstvuet Moskovskaya slavyano-greko-latinskaya akademiya.1807 goda, noyabrya 18 dnya

 • Eng:

  The outpouring of hearts with which the Holy Synod of Governance bestows on its member, the Grand Master, Most Reverend Plato, Metropolitan of Moscow and Kolomna, Holy Trinity Sergius Laurel of the Holy Archimandrite, and the Orders of St. Andrew and St. Alexander of Nevsky, the Knight, the wise director, and his protector, on the day of his namesake, the Moscow Slavonic-Greek-Latin Academy.1807, November 18
 • Author:

  n/a
 • Year:

  1807
 • Availability:

  Print on demand

  This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received

Details

 • SKU:

  45692590460ecc0c

Please feel free to request a detailed description. Short description: The outpouring of hearts with which the Holy Synod of Governance, to its member, the Grand Master, His Most Reverend Plato, Metropolitan of Moscow and Kolomensky, Holy Trinity Sergius Laurel of the Holy Archimandrite, the Orders of St. Andrew and St. Alexander the Nevsky, to the Cavalier, the wise director and his protector, on the day of his namesake, greets the Moscow Greek-Latin Academy wholeheartedly in thanking. 1807. In Russian. SKU45692590460ecc0c.

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.

Reprint in black & white from the original edition. No changes have been made to the original text. The work may contain library stamps and other notations. Hardcover (other binding may be available upon request).

The original edition may also be available - feel free to contact us to request availability of the original edition of this book.

You recently viewed

View more